KORONAWIRUS: sytuacja w powiecie opolskim

      Możliwość komentowania KORONAWIRUS: sytuacja w powiecie opolskim została wyłączona

W sprawie koronawirusa zebrał się wczoraj Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w Opolu Lubelskim. Przedstawiciele władz samorządowych i służb omawiali aktualną sytuację sanitarno-epidemiologiczną, żeby ustalić jak postępować dalej.

Starosta Opolski Dariusz Piotrowski, który zwołał całe spotkanie, poinformował że na terenie powiatu opolskiego nie stwierdzono przypadku zarażenia koronawirusem. Głos zabrali także Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim Renata Kunc-Kozioł, Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim Gabriel Maj oraz Przewodnicząca Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych Agata Smoleń. Specjaliści podkreślili, że obecnie nie zmagamy się z epidemią.

Jednak to, że koronawirus będzie się rozprzestrzeniał, jest możliwe, dlatego żeby temu zapobiec, wszyscy mieszkańcy powinni zachowywać się rozsądnie i ostrożnie, przede wszystkim przestrzegać zasad higieny. Ta profilaktyka polega między innymi na częstym i dokładnym myciu rąk (wodą z mydłem albo środkiem odkażającym, na bazie alkoholu), na zasłanianiu ust i nosa podczas kichania, a także na unikaniu osób, które mają objawy jakiejś infekcji.

Jeszcze inne procedury dotyczą osób, które znajdują się w strefie ryzyka, ponieważ mogły się zetknąć z potencjalnymi chorymi, na przykład podczas zagranicznej wycieczki. Każdy, kto zauważy u siebie podejrzane objawy, powinien telefonicznie skontaktować się ze służbami sanitarnymi i zostać w domu.

Te zasady postępowania, przedstawione podczas spotkania w Opolu Lubelskim, są uniwersalne, obowiązują wszystkich mieszkańców naszego regionu.

Źródło zdjęcia: www.opole.lublin.pl