PORADY EKSPERTA: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: “Siła jest w nas” projekt, który wzmocni seniorów i niepełnosprawnych!

      Możliwość komentowania PORADY EKSPERTA: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: “Siła jest w nas” projekt, który wzmocni seniorów i niepełnosprawnych! została wyłączona

Kolejny projekt organizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach nosi tytuł “Siła jest w nas” i jest adresowany do osób starszych oraz niepełnosprawnych. O planowanych działaniach opowiedziały Beata Wagner – dyrektor, Anna Górzyńska – koordynatorka projektu oraz Karolina Mroczek-Chabora – kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Puławach.

Idea projektu, źródło finansowania, charakterystyka grupy docelowej – od tego zaczęłyśmy rozmowę o projekcie pt. “Siła jest w nas”. Osoby starsze i niepełnosprawne są częściej narażone na przemoc ze strony chociażby opiekunów, a nie posiadają i nie znają odpowiednich mechanizmów obrony. Statystyki pokazują, że 23 % populacji w Polsce to osoby powyżej 60 roku życia.  Zdaniem Karoliny Mroczek-Chabory tendencja będzie się zwiększać, a wraz z nią skala zjawiska przemocy.

 

W kolejnej części rozszyfrowałyśmy tytuł projektu. Anna Górzyńska, zajmująca się koordynacją, opowiedziała o szczegółach realizacji – spotkaniach, warsztatach, konsultacjach ze specjalistami, które wypełnią część edukacyjno-szkoleniową. Nadrzędnym celem projektu jest wyposażenie osób starszych oraz niepełnosprawnych w odpowiednie kompetencje, wiedzę i zachowania asertywne, które będą pomocne w codziennym życiu.

 

Działania w ramach projektu przeznaczone są nie tylko dla grupy docelowej, ale też dla kadry, opiekunówosób współpracujących. Równolegle będą prowadzone kampanie społeczne mające na celu podniesienie poziomu świadomości na temat osób starszych i niepełnosprawnych. Jak podkreśliła dyrektor MOPSu – Beata Wagner – projekt to również możliwość dla wielu podmiotów do włączenia się we wspólne działania i współpracę instytucjonalną.