PORADY EKSPERTA (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach): Moc kontra przemoc!

      Możliwość komentowania PORADY EKSPERTA (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach): Moc kontra przemoc! została wyłączona

Prelekcje, warsztaty dla niepełnosprawnych i seniorów oraz ich opiekunów, ale również wydarzenia plenerowe i festyny, które mają podkreślić konieczność integracji osób słabszych w społeczeństwie – takie działania prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach, w ramach projektu “Siła jest w nas”.

Festyn, pod hasłem “Więcej MOCY – STOP przemocy”, który odbył się 20 czerwca na terenie puławskiej Mariny, zgromadził wielu puławian, również włodarzy miasta. W wydarzeniu wziął udział prezydent Puław – Paweł Maj, który podkreślał, iż seniorzy stanowią wprawdzie duży odsetek społeczności miasta, ale mogą oni służyć swoim doświadczeniem, a także wnieść dużo pozytywnych emocji w krajobraz puławskiej społeczności.

 

Festyn w przestrzeni miasta – to jedno z wydarzeń zrealizowanych w ramach długofalowego projektu “Siła jest w nas”. Koordynator ds. projektu – Anna Górzyńska przypomniała założenia przedsięwzięcia i harmonogram wydarzeń, które będą odbywać się jeszcze jesienią, a mają na celu uświadomienie społeczeństwu, jak ważna jest ochrona osób starszych i niepełnosprawnych. Atmosfera na festynie była wyjątkowa, uczestnikom towarzyszyły – taniecśpiew oraz ekspozycje twórczości lokalnych artystów.

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Beata Wagner zwróciła uwagę, że w organizację festynu zaangażowało się wiele podmiotów, instytucji, fundacji i wolontariuszy. To dowód, że nie pozostajemy obojętni wobec problemów starszych i niepełnosprawnych, a to świadczy o poziomie wrażliwości i empatii puławian. Karolina Mroczek – Chabora – kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dodała, że proces starzenia się społeczeństwa jest nieuchronny, warto więc edukować i uświadamiać młodsze pokolenia, by potrafiły w odpowiedni sposób reagować na potrzeby ludzi starszych i niepełnosprawnych.

Źródło zdjęcia: MOPS – archiwum