Powiat zwoleński jest jednym z pionierów zmian w sprawie losu osieroconych dzieci

      Możliwość komentowania Powiat zwoleński jest jednym z pionierów zmian w sprawie losu osieroconych dzieci została wyłączona

Zmiany w systemie pieczy zastępczej – do tego dąży obecnie ministerstwo rodziny i polityki społecznej, dlatego dziękuje tym samorządom, które starają się o to, by nowe rozwiązania były wdrażane i stawały się coraz bardziej popularne. Słowo klucz to deinstytucjonalizacja.

W połowie listopada w Warszawie wyróżniono dziesięć samorządów z całego kraju, które mają największe osiągnięcia na tym polu. W tym gronie znalazł się jeden powiat naszego regionu – powiat zwoleński. To zarazem jeden z dwóch mazowieckich samorządów, które otrzymały pisemne wyróżnienie od minister rodziny. Doceniono działania, jakie podjęło między innymi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu na rzecz rodzin zastępczych, gotowych do przyjęcia dzieci pozbawionych własnego domu.

Dążenia ministerstwa dotyczą tego, by zmienił się obowiązujący system pieczy zastępczej. Chodzi o to, by w kraju nie przybywało nowych Domów Dziecka, tylko osób tworzących pogotowia rodzinne. Cel jest taki, żeby osierocone dziecko nie trafiało do instytucji, ale by mogło znaleźć wsparcie i opiekę w rodzinnym środowisku, w swojej lokalnej społeczności.

Źródło informacji: Starostwo Powiatowe w Zwoleniu