Tag: pomoc niepełnosprawnym

Co powiat zwoleński zrobi dla niepełnosprawnych?

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu kolejny raz przystępują do programu „Aktywny Samorząd”, który polega na społecznej i zawodowej aktywizacji osób niepełnosprawnych.