Tag: pracownia konserwatorska

Muzealna pracownia konserwatorska – doposażona!

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym to znacząca instytucja, która ma w swoich zbiorach niemal 20 tysięcy eksponatów. Teraz każdy z nich można otoczyć potrzebną opieką – nie angażując w to… Read more »