Tag: minister kultury i dziedzictwa narodowego

Muzealna pracownia konserwatorska – doposażona!

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym to znacząca instytucja, która ma w swoich zbiorach niemal 20 tysięcy eksponatów. Teraz każdy z nich można otoczyć potrzebną opieką – nie angażując w to… Read more »

Czas odnowić miejsce pamięci w Leokadiowie

Nasz region upiększa wiele budynków i monumentów, które przypominają o bogatej, często pięknej przeszłości konkretnych miejscowości. Jednak są i takie pamiątki, które przywołują trudne wspomnienia – ale właśnie dlatego zasługują… Read more »

Dwaj pisarze związani z Nałęczowem doczekają się wspólnego muzeum

Bolesław Prus i Stefan Żeromski – te nazwiska z dumą łączymy z powiatem puławskim. Obaj literaci byli znani ze swojej słabości do malowniczego Nałęczowa.