Muzealna pracownia konserwatorska – doposażona!

      Możliwość komentowania Muzealna pracownia konserwatorska – doposażona! została wyłączona

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym to znacząca instytucja, która ma w swoich zbiorach niemal 20 tysięcy eksponatów. Teraz każdy z nich można otoczyć potrzebną opieką – nie angażując w to zewnętrznych podmiotów.

Różnorodne zbiory, należące do wielu dziedzin sztuki, ale także pochodzące z obszarów archeologii, etnografii, rzemiosła artystycznego czy przyrody – to oczywiście chluba kazimierskiego muzeum. Żeby jednak wszystkie te przedmioty mogły zachwycać kolejnych widzów, a także przetrwać kolejne dziesięciolecia, muszą być stale konserwowane. Dotychczas takie prace zlecano zewnętrznym firmom – co wiązało się z regularnym ponoszeniem niemałych wydatków.

W 2022 roku pracownię konserwatorską utworzono na terenie samego Muzeum. Niestety, zakup całego potrzebnego wyposażenia przekroczył finansowe możliwości placówki. Na szczęście, ten ważny cel udało się osiągnąć w mijającym roku. Dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (i z Funduszu Promocji Kultury) pozyskano 73 600 złotych. Dodajmy, że wkład własny Muzeum to 18 400 złotych.

 

Dzięki zebranej sumie, w muzealnej pracowni konserwatorskiej pojawią się istotne urządzenia: stolik nadciśnieniowy, sprzęt fotograficzny, komputer, lampy UV, kauter oraz niezbędne narzędzia konserwatorskie. Z ich pomocą będzie można w profesjonalny sposób chronić wszystkie muzealia, a także prowadzić prace badawcze przy obiektach zabytkowych. Mając takie możliwości, Muzeum Nadwiślańskie wywiąże się ze swoich statutowych zadań – i zyska szansę na poszerzenie swojej oferty wystawienniczej.

Dodajmy, że Muzeum Nadwiślańskie ma w planach między innymi przeprowadzenie kompleksowej rewitalizacji zamku w Janowcu – i utworzenie tam centrum naukowo-badawczego, ze specjalną pracownią do konserwacji kamienia i detali architektonicznych.

Źródło informacji i zdjęć: MNKD