Tag: project masow

„Trash Challenge” w dęblińskim forcie

Jak uczyć o historii zachęcając przy tym do zaangażowania się w lokalne inicjatywy? Towarzystwo Przyjaciół Dęblina, Nadwiślańskie Stowarzyszenie Historii Militarnej oraz Stowarzyszenie Project Masow mają na to doskonałą receptę!