Ten zabytek doczeka się remontu!

      Możliwość komentowania Ten zabytek doczeka się remontu! została wyłączona

Pałac Marynki zakupiony przez Urząd Miasta w 2018 roku, wymaga generalnego remontu i pełnego odtworzenia tkanki zabytkowej.

W 2019 roku opracowana została koncepcja architektoniczno-funkcjonalna przebudowy zabytkowego Pałacu w Puławach wraz z zagospodarowaniem otoczenia. Wszystko to dla przyszłego przystosowania do celów muzealno-wystawienniczych, edukacyjnych i kulturalno-artystycznych.

W ocenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zaproponowane rozwiązania projektowe „respektują wartości zabytkowe obiektu i zachowują jego „pałacowy” charakter”.

Budynek Pałacu Marynki ze względu na walory zabytkowe oraz stan zachowania zabytku wymaga  wykonania dalszych prac przedprojektowych oraz badań architektonicznych i konserwatorskich. Specjaliści od dzieł sztuki pozwolą stwierdzić czy pod tynkami nie występują polichromie czy cenne malowidła.

Niestety, na przestrzeni dziejów charakter budynku został częściowo zatracony w wyniku przebudowy wnętrza pałacu. W najbliższym czasie Lubelski Wojewódzki Konserwator wyda zalecenia dla potrzeb działań budowlanych.

 

(info/fot. pulawy.eu)