W Puławach zbudują nową drogę

      Możliwość komentowania W Puławach zbudują nową drogę została wyłączona

Nowa nawierzchnia, chodniki, ścieżki rowerowe i oświetlenie, to elementy nowej trasy łączącej ulicę Mościckiego z ulicami: Majdan i Komunalną w Puławach, a także drogę dojazdową do ul. Długiej.

Budowa ma zająć 5 miesięcy od dnia podpisania umowy z uwzględnieniem przerwy na okres zimowy. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum, w którego skład wchodzi Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ze Zwolenia, które na ten cel zaproponowało ponad 3 miliony 800 tysięcy złotych. Kwota zabezpieczona w budżecie miasta wynosiła ponad 4 i pół miliona złotych.