4 miliony złotych dla lubelskich strażaków ochotników – na sprzęt

      Możliwość komentowania 4 miliony złotych dla lubelskich strażaków ochotników – na sprzęt została wyłączona

“Mały Strażak” to nazwa programu dotacyjnego, który pomoże druhom zrobić nie tak znowu małe zakupy. Nabór wniosków potrwa przez 3 najbliższe tygodnie.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie czeka już na zgłoszenia składane przez Ochotnicze Straże Pożarne. W ramach programu “Mały Strażak” lokalna jednostka OSP może zdobyć dotację w wysokości 25 tysięcy złotych. To stwarza idealną okazję, żeby uzupełnić braki w wyposażeniu druhów. Dotacje można przeznaczyć na zakup mundurów, hełmów i butów ochronnych, sprzętu do łączności albo sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej, czyli pomp, węży lub pilarek do drewna i metalu. Chodzi o wszystkie rzeczy, jakie są używane podczas wyjazdu na akcję.

Każda dotacja pokryje koszty takich zakupów w 100%. Podział środków przyznanych w ramach naboru odbędzie się przy pomocy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – lubelski Fundusz podpisał z nim już stosowne porozumienie w tej sprawie.

Wnioski będą przyjmowane do 3 marca. Można składać je osobiście, przesyłać pocztą tradycyjną albo posłużyć się platformą ePUAP.

Ubiegłoroczna edycja pokazała, że program jest bardzo popularny – w 2022 roku finansowe wsparcie zyskało 213 jednostek OSP z Lubelszczyzny. Przekazano im prawie 4 miliony złotych.

Źródło informacji: WFOŚiGW; źródło zdjęcia: baza pixabay