Dla kogo puławskie nagrody w dziedzinie kultury?

      Możliwość komentowania Dla kogo puławskie nagrody w dziedzinie kultury? została wyłączona

Wkrótce poznamy tegorocznych laureatów nagród Prezydenta Miasta Puławy w dziedzinie kultury – ale żeby tak się stało, najpierw do Urzędu Miasta muszą spłynąć wnioski w tej sprawie.

Władze zachęcają do tego, żeby wysuwać kandydatury osób i organizacji, dzięki którym nasze lokalne, puławskie życie kulturalne jest barwne i bogate. Te nagrody mogą być uhonorowaniem szczególnych osiągnięć artystycznych, albo też sposobem na docenienie tego, że dana osoba czy instytucja wytrwale pielęgnuje naszą lokalną kulturę i promuje ją w naszym regionie i poza nim. Nagroda może dotyczyć konkretnych działań albo brać pod uwagę całokształt czyjejś twórczości czy działalności.

Odrębną kategorię tworzą nagrody pod nazwą „Puławski Talent” – te trafiają do dzieci i młodzieży z naszego miasta. Młodzi ludzie, liczący od 12 do 20 lat mogą zostać nagrodzeni za wyjątkowe osiągnięcia w konkretnych dziedzinach artystycznych, za promowanie Puław i naszego regionu albo za czynne włączanie się w kulturalne życie naszego miasta.

Wzór podania, jakie trzeba wypełnić żeby złożyć wniosek o przyznanie nagrody prezydenta w dziedzinie kultury, można znaleźć na stronie internetowej puławskiego Urzędu Miasta. Wypełniony dokument trzeba dostarczyć do urzędu do 20 września, czyli do następnego piątku.