Dla kogo puławskie nagrody w dziedzinie kultury?

Wkrótce poznamy tegorocznych laureatów nagród Prezydenta Miasta Puławy w dziedzinie kultury – ale żeby tak się stało, najpierw do Urzędu Miasta muszą spłynąć wnioski w tej sprawie.

Władze zachęcają do tego, żeby wysuwać kandydatury osób i organizacji, dzięki którym nasze lokalne, puławskie życie kulturalne jest barwne i bogate. Te nagrody mogą być uhonorowaniem szczególnych osiągnięć artystycznych, albo też sposobem na docenienie tego, że dana osoba czy instytucja wytrwale pielęgnuje naszą lokalną kulturę i promuje ją w naszym regionie i poza nim. Nagroda może dotyczyć konkretnych działań albo brać pod uwagę całokształt czyjejś twórczości czy działalności.

Odrębną kategorię tworzą nagrody pod nazwą „Puławski Talent” – te trafiają do dzieci i młodzieży z naszego miasta. Młodzi ludzie, liczący od 12 do 20 lat mogą zostać nagrodzeni za wyjątkowe osiągnięcia w konkretnych dziedzinach artystycznych, za promowanie Puław i naszego regionu albo za czynne włączanie się w kulturalne życie naszego miasta.

Wzór podania, jakie trzeba wypełnić żeby złożyć wniosek o przyznanie nagrody prezydenta w dziedzinie kultury, można znaleźć na stronie internetowej puławskiego Urzędu Miasta. Wypełniony dokument trzeba dostarczyć do urzędu do 20 września, czyli do następnego piątku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.