Jak zapobiegać lokalnym podtopieniom i powodziom? Podpowiedz!

      Możliwość komentowania Jak zapobiegać lokalnym podtopieniom i powodziom? Podpowiedz! została wyłączona

W zeszłym tygodniu miało miejsce spotkanie w zakresie bezpieczeństwa wodnego naszego regionu. Dęblin był miastem, które wirtualnie gościło specjalistów z „Wód Polskich”.

Miasto położone jest u ujścia Wieprza do Wisły. To właśnie planowane na mniejszej rzece działania były głównym tematem rozmów. W tym przypadku należy zwrócić uwagę na ewentualną możliwość nakładania się fal powodziowych na rzekach Wieprz i Wisła. Niezbędne są skoordynowane działania.

O tym, jak ważne jest zaangażowanie samych mieszkańców terenów zagrożonych niebezpieczeństwem wystąpienia powodzi, wyjaśnia Dawid Kostecki z lubelskiego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej:

 

Wnioski i uwagi można zgłaszać każdy za pośrednictwem formularza na stronie www.stoppowodzi.pl. Projekty aktualizowanych planów powinny zostać przyjęte w grudniu 2021 r. w drodze rozporządzeń ministra właściwego ds. gospodarki wodnej.

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym są opracowywane na 6 lat. W tym roku są one po raz pierwszy aktualizowane. Zaplanowano w nich najważniejsze działania dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców zagrożonych terenów – w skali kraju ta lista zawiera ponad 1100 pozycji zaplanowanych na lata 2022-2027.