Jest wsparcie dla zmian w lubelskiej opiece psychiatrycznej

      Możliwość komentowania Jest wsparcie dla zmian w lubelskiej opiece psychiatrycznej została wyłączona

W miniony poniedziałek (24 lipca) Lublin odwiedził minister zdrowia, Adam Niedzielski. Ta wizyta miała ścisły związek z planami, które dotyczą doskonalenia lokalnej opieki nad zdrowiem psychicznym.

Szpital Neuropsychiatryczny imienia profesora Mieczysława Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie zostanie rozbudowany i doposażony. Umożliwi to dotacja, udzielona przez ministerstwo zdrowia. W miniony poniedziałek (24 lipca) symboliczny czek na 8 milionów złotych przekazał dyrekcji szpitala sam szef rządowego resortu.

Podobne wsparcie, obliczone na poprawianie jakości świadczeń zdrowotnych, otrzyma jeszcze 25 szpitali z całej Polski. W tym, do którego trafiają pacjenci z Lubelszczyzny, ma zmienić się przede wszystkim stan techniczny. Dyrektor lubelskiego szpitala, Piotr Dreher, zapowiada modernizację oddziału psychiatrycznego oraz zakup specjalistycznego sprzętu, którego obecnie brakuje na oddziale dziecięcym.

To jednak nie wszystko. Jak tłumaczył minister zdrowia, w ostatnich latach znacznie wzrosło znaczenie opieki środowiskowej – obecnie dąży się do tego, by dzieci otrzymywały potrzebną pomoc już w swoim najbliższym otoczeniu. Właśnie dlatego, dotacja udzielona szpitalowi w Lublinie, ma pomóc również w rozwijaniu poradni zdrowia psychicznego w trzech lubelskich ośrodkach – a jeden z nich znajduje się w powiecie puławskim, w Cholewiance. Porozumienia między dyrekcją szpitala a Kuratorium Oświaty zostały podpisane już w maju.

Źródło informacji i zdjęcia: LUW, fot. Katarzyna Link