Kończy się czas na zgłaszanie azbestowych elementów!

      Możliwość komentowania Kończy się czas na zgłaszanie azbestowych elementów! została wyłączona

Wszystkim mieszkańcom naszego regionu (miast, miasteczek i mniejszych miejscowości) przypominamy, że w ten piątek (3 lipca) kończy się aktualny nabór wniosków w sprawie azbestowych pozostałości.

Każdy, kto ma na terenie swojej posesji stare zabudowania pokryte azbestem, może poprosić o pomoc w pozbyciu się takich elementów. Części budowlane zawierające niebezpieczny azbest zostaną bezpłatnie zdemontowane, wywiezione i zutylizowane. Wystarczy wypełnić specjalne dokumenty i przedstawić oświadczenie, które pomoże zlokalizować azbestowe elementy. Informacji na temat tego projektu udziela każdy Urząd Miasta lub Gminy w naszym regionie.

To już kolejny etap wielkiej ogólnopolskiej akcji, która odbywa się pod hasłem „Bezpieczni bez azbestu” i jest realizowana przy wsparciu funduszy unijnych. Koszty związane z demontażem, wywozem i utylizacją azbestu, pokryje unijne dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, związane z projektem „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”.

Usuwanie takich pozostałości z naszego kraju i regionu jest bardzo ważne, bo azbest, zwłaszcza ten który kruszy się ze starości, może grozić ludzkiemu zdrowiu jeśli dostanie się do układu oddechowego.