Kozienicka szkoła specjalna zmienia siedzibę

      Możliwość komentowania Kozienicka szkoła specjalna zmienia siedzibę została wyłączona

Niepełnosprawna intelektualnie młodzież z całego powiatu kozienickiego, która uczęszcza lub mogłaby uczęszczać do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, już tej jesieni będzie kierować się do innego celu podróży, niż dotychczas.


Przez lata, kozienicka szkoła dla uczniów z różnymi dysfunkcjami i specjalnymi potrzebami, działała w Opactwie – jednak zabytkowy gmach przestał spełniać niezbędne wymogi techniczne, dydaktyczne i przeciwpożarowe. Ponieważ gruntowny remont był niemożliwy, zadbano o przygotowanie nowej siedziby, która sprostałaby wyzwaniom stawianym takiej szkole.

Nowoczesny i w pełni ekologiczny budynek, dostosowany do misji Specjalnego Ośrodka oraz potrzeb jego podopiecznych, powstał w ciągu minionych dwóch lat przy ulicy Głowaczowskiej w Kozienicach. Na dwóch kondygnacjach znajdują się wszystkie pomieszczenia szkolne: nie tylko sale dydaktyczne, ale też pomieszczenia administracyjne, zaplecze kuchenne ze stołówką, biblioteka, świetlica oraz sala gimnastyczna wraz niezbędnymi magazynami i szatniami.

Ponieważ w szkole uczą się dzieci i młodzież z różnych zakątków powiatu, na część uczniów czeka internat z całodobową opieką – jest w nim miejsce dla 60 osób.

Szacowany koszt całej budowy to 26 milionów złotych, ale starostwo skorzystało ze wsparcia zewnętrznego, między innymi z rezerw Budżetu Państwa, ale też z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego.

W ubiegłym tygodniu, na terenie Ośrodka zorganizowano wizję lokalną, a rada powiatu przyjęła uchwałę o zmianie siedziby Ośrodka. Wiadomo już, że 1 września niepełnosprawni uczniowie zaczną rok szkolny w nowym, kozienickim budynku. Wnioski o przyjęcie są już przyjmowane – rodzice znajdą niezbędne informacje na stronie internetowej (kliknij TUTAJ).

Źródło informacji i zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Kozienicach