Kozienicki budżet na 2023 rok – już przyjęty

      Możliwość komentowania Kozienicki budżet na 2023 rok – już przyjęty została wyłączona

Miejscy radni spotkali się wczoraj (29 grudnia) na sesji poświęconej ważnym sprawom finansowym. Przedyskutowali przyszłoroczny budżet, ale też prognozę na kolejne lata.

W Kozienicach, w 2023 roku zaplanowane wydatki przekroczą spodziewane dochody o 8 milionów złotych. Do gminnej kasy powinny wpłynąć 234 miliony, a na opłacenie przyjętych zobowiązań potrzebne będą 242 miliony. Mimo tego zdecydowano, że miejski budżet dalej będzie wspierać mieszkańców. Na dotychczasowym poziomie pozostaną dopłaty do wody i wywozu śmieci – a dla gminy to wydatek rzędu 7 milionów złotych rocznie. Poza tym, na pewno nie wzrośnie podatek od nieruchomości. Jednocześnie będzie trwać spłacanie zadłużenia gminy.

Rok 2023 będzie w Kozienicach także rokiem rekordowych inwestycji. Zostaną zrealizowane zadania warte ponad 68 milionów złotych – z tym, że aż 44 miliony pokryją dotacje zewnętrzne – między innymi z programów rządowych czy z Funduszy Norweskich.

W planach są takie duże projekty, jak rewitalizacja terenu Zespołu Pałacowo-Parkowego, przebudowa siedziby Biblioteki Publicznej i kilku szkolnych gmachów. Wiele inwestycji trzeba też kontynuować – na przykład budowę mieszkań komunalnych na osiedlu Polesie. Do użytku ma być oddany ukończony plac rekreacyjno-sportowy w centrum miasta oraz plac zabaw na terenie Ośrodka Rekreacji i Turystyki. Na bieżąco gmina zamierza wspierać lokalne jednostki ochotniczych straży pożarnych.

Projekt uchwały budżetowej, a także Wieloletni Plan Finansowy zostały pozytywnie zaopiniowane przez RIO i komisje stałe Rady Miejskiej. Zarówno budżet, jak i Wieloletnia Prognoza Finansowa dla gminy zostały przyjęte większością głosów – przy jednym głosie przeciw i jednym wstrzymującym.

Źródło informacji: UM w Kozienicach