Kto nie może wjechać do lasu?

      Możliwość komentowania Kto nie może wjechać do lasu? została wyłączona

Coraz częściej w czasie leśnych spacerów, możemy spotkać na ścieżce zmotoryzowanych użytkowników tych terenów. Dla nich to często wygodne i atrakcyjne rozwiązanie – trzeba jednak pamiętać o twardych zasadach…

Jak informują funkcjonariusze – zgodnie z obowiązującymi przepisami, ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi. Można jeździć także drogami leśnymi, jednak tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to jednak rowerzystów.

Z uwagi m.in. na występujące duże zagrożenie pożarowe, zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanu. w lasach są wprowadzane okresowe lub stałe zakazy wstępu. Lasy objęte takimi zakazami są oznaczone tablicami z napisem „zakaz wstępu”, z jednoczesnym wskazaniem przyczyny i terminu odwołania zakazu.

Niepubliczne drogi leśne powinny być wyraźnie oznakowane, jako udostępnione do ruchu pojazdów. Natomiast w przypadku braku, jak informują policjanci – należy stosować zasadę „domniemania zakazu wjazdu” na taką drogę leśną. Wiele zakazów obowiązuje przez cały rok, a nie tylko w okresie, gdy wystąpi np. zagrożenie pożarem. Otwarty szlaban ustawiony na drodze wjazdowej do lasu także nie jest wyraźnym zaproszeniem. Przyjemna jazda może zakończyć się nieprzyjemnymi konsekwencjami. Za łamanie prawa przez kierujących pojazdami (w tym pojazdami typu quad/cross/offroad) w lasach, parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody grozi mandat karny w wysokości do 500 złotych.