Nadchodzi podwyżka rent i emerytur!

      Możliwość komentowania Nadchodzi podwyżka rent i emerytur! została wyłączona

Już wiemy, co przyniesie tegoroczna waloryzacja tych świadczeń. Na konta uprawnionych będą trafiały większe kwoty, ponieważ świadczenia emerytalno-rentowe wzrosną o 14,8%.

Podwyżkę liczącą nie mniej niż 250 złotych brutto otrzymają osoby pobierające emerytury, nauczycielskie ‌świadczenie kompensacyjne oraz renty rodzinne, socjalne i z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, gwarantowana kwota podwyżki wynosi 187,50 zł brutto, a w przypadku emerytury częściowej – 125 zł brutto.

Waloryzacja przeprowadzana jest z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku. Każdy emeryt i rencista otrzyma decyzję z ZUS z informacją o nowej wysokości swojego świadczenia. Tak jak w ubiegłym roku decyzję o nowej wysokości emerytury lub renty po waloryzacji oraz o przyznaniu tzw. „trzynastki” seniorzy otrzymają w jednej przesyłce pocztowej.

Minimalna emerytura od 1 marca będzie wynosiła 1588,44 zł brutto, czyli o 250 złotych więcej, niż dotychczas. Taką samą minimalną stawkę osiągną renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, rodzinna i socjalna. Minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wyniesie 1191,33 zł brutto, a świadczenie przedemerytalne – 1600,70 zł brutto.

Podwyżką objęte będą również dodatki i świadczenia pieniężne. Najpopularniejszy z nich- dodatek pielęgnacyjny będzie liczyć 294,39 zł.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się również do wypłaty tak zwanych „trzynastek”. W kwietniu emeryci, renciści i inne osoby uprawnione otrzymają dodatkowe świadczenie, w wysokości minimalnej emerytury. ZUS wypłaci trzynastki razem z kwietniowym świadczeniem emerytalno-rentowym, w standardowych terminach, do których są przyzwyczajeni upoważnieni.

Źródło informacji: ZUS