PORADY EKSPERTA: Anna Abramek, Magdalena Wadas (OPEC) – Puławska sieć dystrybucji ciepła. Jak mieszkańcy zyskają oszczędności dzięki modernizacji?

      Możliwość komentowania PORADY EKSPERTA: Anna Abramek, Magdalena Wadas (OPEC) – Puławska sieć dystrybucji ciepła. Jak mieszkańcy zyskają oszczędności dzięki modernizacji? została wyłączona

Sezon grzewczy już się rozpoczął. Eliminowanie strat energii cieplnej oraz konieczność ochrony środowiska naturalnego – to czynniki, które bez wątpienia generują prace modernizacyjne sieci ciepłowniczych. Anna Abramek i Magdalena Wadas reprezentujące puławskie Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, zapoznały Słuchaczy ze szczegółami takich technicznych rozwiązań, prowadzonych w Puławach.

Modernizacja węzłów ciepłowniczych to bardzo ważny czynnik wpływający na oszczędność ciepła podczas jego przesyłania. Węzeł grupowy a indywidualny, sieć wysokoparametrowa, preizolowana zamiast niskoparametrowej. Co kryje się za tymi terminami? I jakie znaczenie dla użytkowników ma rozbicie węzłów grupowych, zasilających w energię cieplną poszczególne budynki? Na te pytania odpowiadają ekspertki, zwracając przede wszystkim uwagę na aspekt ekonomiczności i oszczędności.

 

Czym jest ciepło systemowe? Dlaczego jest bezpieczne i ekonomiczne dla mieszkańców? Ile węzłów indywidulanych zasila puławskie budynki? W których rejonach miasta są przeprowadzane prace? Jakie jest źródło finansowania takich robót? Kto sprawuje nadzór nad nowymi sieciami? Kolejne techniczne kwestie zostały wyjaśnione przez radiowych Gości.

 

Digitalizacja sieci ciepłowniczej – to duży projekt, który zostanie zrealizowany w Puławach. Wymiany węzłów grupowych na indywidulane i dalsze modernizacje sieci ciepłowniczej – nadal wpisują się w działania, które będzie realizować spółka miejska, czyli OPEC. W jakich częściach miasta są jeszcze zaplanowane prace? Perspektywa modernizacji pozwala przypuszczać, że odbiorcy energii cieplnej będą mieli powody do zadowolenia.