PORADY EKSPERTA: MAREK SOBCZYK (MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE) – Piękne, zdrowe zęby to najlepsza wizytówka!

      Możliwość komentowania PORADY EKSPERTA: MAREK SOBCZYK (MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE) – Piękne, zdrowe zęby to najlepsza wizytówka! została wyłączona

Protetyka i ortodoncja – to dziedziny stomatologii, które w ostatniej dekadzie znacznie się rozwinęły – obecnie oferują pacjentom wiele możliwości leczenia i korekcji wad zębów. A technik dentystyczny to zawód cieszący się dużą popularnością, atrakcyjny również pod względem zarobków.

“Uśmiech to połowa pocałunku” – te słowa Kornela Makuszyńskiego najlepiej tłumaczą potrzebę dbania o stan uzębienia. A w cieszeniu się pięknym uśmiechem pomaga leczenie protetyczne. Współczesne gabinety protetyczno-ortodontyczne służą nie tylko osobom starszym. Korygowanie wad zgryzu, wybielanie zębów (na przykład przy pomocy szyn) – to popularne zabiegi, którym poddają się osoby w różnym wieku. Nasz Gość zwrócił uwagę na różnorodność metod służących uzyskaniu śnieżnobiałego uśmiechu.

 

Rozmowa z Ekspertem dotyczyła nie tylko sposobów, w jaki możemy poprawić stan uzębienia, ale również możliwości uzyskania kwalifikacji do wykonywania zawodu technika dentystycznego. Zapytaliśmy o tryb nauki, a także przedmioty wykładane na kierunku w Medycznym Studium Zawodowym im. PCK w Puławach oraz o szanse dla przyszłych techników dentystycznych na rynku pracy w kraju i za granicą. Nie zabrakło pytań o bardzo potrzebne ostatnio miękkie kompetencje, a także sprawność manualną, dość kluczową przy wykonywaniu tej profesji.

 

Porozmawialiśmy również o nowoczesnych technologiach wykorzystywanych na szeroką skalę we współczesnej protetyce. Co oznaczają anglojęzyczne skróty – CAD i CAM? Jakie możliwości dają technikowi dentystycznemu cyfrowe narzędzia? Jak kształtują się koszty w przypadku wyposażenia pracowni protetycznej i czy trzeba posiadać cały asortyment, czy można zlecać niektóre czynności? Na koniec nasz Rozmówca, zaprosił zainteresowanych profesją technika dentystycznego do obejrzenia nowoczesnych pracowni protetycznych w budynku Policealnej Szkoły Medycznego Studium Zawodowego im. PCK w Puławach.