PORADY EKSPERTA: Matura 2023 – wyzwaniem dla uczniów i… nauczycieli! (ZSO nr 2 im. F.D. Kniaźnina)

      Możliwość komentowania PORADY EKSPERTA: Matura 2023 – wyzwaniem dla uczniów i… nauczycieli! (ZSO nr 2 im. F.D. Kniaźnina) została wyłączona

Nowa formuła egzaminu maturalnego realizuje założenia już w praktyce, bo rozpoczęła się sesja egzaminacyjna dla tegorocznych absolwentów czteroletniego liceum. O zmiany proceduralne i merytoryczne zapytaliśmy wicedyrektora ZSO nr 2 w Puławach – Annę Adamczyk, zaś maturzystów – Zuzannę Żyłę i Sebastiana Osiaka, o to, jak przygotowywali się do najważniejszego egzaminu, który, jak sami stwierdzili, jest niezbędną przepustką na studia.

O zmianach w formule egzaminu maturalnego 2023 media informowały od dawna, choć całkiem niedawno pojawiły się ostatnie aneksy i zawężenie puli zagadnień np. z języka polskiego. Tegoroczna matura wieńczy nową podstawę programową dla czteroletniego liceum. Z jakimi zmianami muszą zmierzyć się abiturienci? Jak kadra pedagogiczna pilotowała edukację młodzieży, zwłaszcza, że przypadła ona również na czas pandemii? I dlaczego wielu nauczycieli tworzyło własne bazy arkuszy maturalnych? Na te pytania usłyszeliśmy odpowiedzi w pierwszej części audycji.

 

Czy przygotowaniom maturalnym towarzyszył duży stres? Dlaczego próbne egzaminy okazały się pomocne w usystematyzowaniu materiału? Maturzyści zwrócili uwagę na praktyczny aspekt przygotowań, czyli wykonywanie dużej ilości ćwiczeń z języków obcych czy zadań z matematyki. Powrót po przerwie do formuły egzaminów ustnych też przysparza trochę niepokoju, bo młodzież odwykła od bezpośredniego referowania wiadomości czy przekonań na rzecz zdalnych komunikatorów.

 

Zapytaliśmy o strategię maturalną przyjętą przez tegorocznych maturzystów i o to, jak wyglądał harmonogram przygotowań do egzaminów maturalnych? Ciekawi byliśmy, czy młodzież często korzysta z internetowych źródeł wiedzy, czy preferuje naukę z tradycyjnych podręczników? Okazuje się, że egzamin maturalny, to nie tylko sprawdzian wiedzy i umiejętności, ale również test predyspozycji psychologicznych, z którymi, jak podkreśliła dyrektor szkoły, uczniowie często nie radzą sobie tak, jakby chcieli. Jednak nastrój naszych Gości wskazywał na pozytywne nastawienie i duży optymizm.

Zdjęcie: Redakcja/JC