PORADY EKSPERTA: TOMASZ KWIATKOWSKI – Jak rozpoznać mobbing i skutecznie z nim walczyć?

      Możliwość komentowania PORADY EKSPERTA: TOMASZ KWIATKOWSKI – Jak rozpoznać mobbing i skutecznie z nim walczyć? została wyłączona

Mobbing, dyskryminacja, molestowanie – występują od wielu lat jako definicje w Kodeksie Pracy. O wiele groźniejsze są w praktyce, w miejscu zatrudnienia, bo obniżają poczucie własnej wartości pracownika oraz burzą relacje w środowisku pracy. Istnieją jednak skuteczne narzędzia do walki z tymi negatywnymi zjawiskami.

Jakie zachowania kryją się za mobbingiem, dyskryminacją czy molestowaniem? Jak odróżnić konstruktywną krytykę od postępowań klasyfikowanych jako mobbing? Radca prawny podał konkretne przykłady wywierania nacisku na pracownika. Powiedział również, czym różni się dyskryminacja bezpośrednia od pośredniej.

 

Jak bronić się przed niepożądanymi zachowaniami mobbingowymi oraz dyskryminacyjnymi? Okazuje się, że nie tylko zwierzchnik może stosować takie praktyki, ale również pracownicy wobec siebie oraz w stosunku do pracodawcy. W tej części rozmowy powiedzieliśmy też o molestowaniu, które nie oznacza tylko wymiaru seksualnego (jak się powszechnie uważa).

 

Które grupy zawodowe są najbardziej narażone na zjawisko mobbingu czy dyskryminacji? Jakie negatywne skutki zdrowotne niesie uleganie mobbingowi? Gdzie szukać skutecznej pomocy prawnej, jeśli spotkamy się z takimi zjawiskami? Nasz ekspert odpowiedział na powyższe pytania, posługując się też obrazowymi przykładami.