PORADY EKSPERTA: TOMASZ KWIATKOWSKI –  Rozwód, separacja, alimenty… nie muszą przysparzać kłopotów! 

      Możliwość komentowania PORADY EKSPERTA: TOMASZ KWIATKOWSKI –  Rozwód, separacja, alimenty… nie muszą przysparzać kłopotów!  została wyłączona

Konflikty małżeńskie mają czasem swój finał na sali sądowej. Oprócz rozwodu, pary mogą wystąpić o separację, często też o rozdzielność majątkową. Kwestią sporną są również alimenty. Tym razem radca prawny wprowadził nas w tajniki prawa rodzinnego.

Rozwód a separacja – jakie różnice  występują między tymi instytucjami prawa rodzinnego, jakie skutki prawne wiążą się z nimi? Jak bank rozwiązuje kwestie kredytu, jeśli małżonkowie decydują się zakończyć małżeństwo? W tej części rozmawialiśmy nie tylko o teoretycznych podstawach prawnych, ale też o konkretnych sytuacjach, z którymi nasz radiowy Ekspert miał do czynienia w praktyce.

 

Wspólnota małżeńska oznacza wspólnotę majątkową, ale co składa się na majątek odrębny żony/męża?  Rozdzielność majątkowa może również zainteresować małżonków, którzy z różnych powodów chcieliby do niej przystąpić. Przed czym chroni, a jakie zobowiązania zostają z niej wyłączone? Czy współmałżonek odpowiada za długi? Bieżące przepisy prawa jasno precyzują sporne kwestie. Odpowiedzi usłyszeliśmy w tej i w kolejnej części rozmowy.

 

Alimenty wzbudzają wiele kontrowersji, bo finanse są bardzo ważne, jeśli chodzi o zabezpieczenie bytu, głównie dzieci. Dlatego zapytaliśmy o różne narzędzia egzekwowania oraz instrumenty mobilizujące do płacenia świadczeń alimentacyjnych. Oprócz tradycyjnych alimentów, istnieje też roszczenie o przyczynianie się do zaspokojenia potrzeb rodziny. Radca prawny wyjaśnił, na czym ono polega i w jakiej sytuacji można o nie wnioskować.

Zdjęcie: Redakcja/JC