POWIAT OPOLSKI: Zielone światło dla modernizacji dróg

      Możliwość komentowania POWIAT OPOLSKI: Zielone światło dla modernizacji dróg została wyłączona

Aż 10 odcinków dróg powiatowych może doczekać się remontów. Tamtejsze starostwo powiatowe złożyło siedem wniosków o dofinansowanie robót drogowych – wszystkie te zgłoszenia Wojewoda Lubelski rozpatrzył pozytywnie.

Pierwszy wniosek dotyczy drogi biegnącej przez miejscowości Skoków, Ludwików i Białowodę. Druga trasa wiedzie przez Kluczkowice, Kolonię Łaziska, Kamionkę, Wrzelowiec, Kępę Piotrawińską i Kopaninę Kamieńską. Trzecia droga prowadzi przez Kluczkowice, Stanisławów, Kręciszówkę, Puszno Skokowskie i Puszno Godowskie. Czwarta wiedzie przez Świdry, Ćwiętalkę, Zadole i Wandalin. Piąty wniosek dotyczy miejscowości Darowne, szósty miejscowości Radlin, a siódmy Dąbrowy Wronowskiej.

Jeśli wszystkie te plany zostaną przyjęte do realizacji, w powiecie opolskim remontu doczeka się prawie 40 km dróg powiatowych. Władze wojewódzkie dofinansowałyby te inwestycje w 80 procentach.