REGULAMIN konkursu VILLARO-Radio Impuls

      Możliwość komentowania REGULAMIN konkursu VILLARO-Radio Impuls została wyłączona

Regulamin konkursu na najlepsze zdjęcie z dnia otwarcia salonu Villaro w Puławach

1. Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu jest mmer Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Narutowicza 24a, 98-100 Łask, NIP: 831-163-25-39, REGON: 101514583.

2. Współpraca:

Konkurs jest organizowany przy współpracy z Radiem Impuls. Informacje o konkursie będą pojawiać się na antenie radia, natomiast przebieg konkursu będzie realizowany na radiowym profilu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/radioimpulsfm/?locale=pl_PL.

3. Okres trwania:

Konkurs rozpoczyna się w sobotę, 5.08.2023 r., o godzinie 9:00 i kończy w niedzielę, 6.08.2023 r., o godzinie 23:59.

4. Warunki uczestnictwa:

Konkurs jest otwarty dla osób pełnoletnich, które w dniu otwarcia salonu Villaro w Puławach, tj. 05.08.2023 r., w godzinach od 9:00 do 17:00, pojawią się na otwarciu i wykonają zdjęcie. Uczestnicy muszą opublikować swoje zdjęcie na profilu Facebook Radia Impuls pod postem konkursowym.

5. Zasady konkursu:

Konkurs polega na wykonaniu najbardziej kreatywnego zdjęcia z dnia otwarcia salonu Villaro w Puławach i opublikowaniu go na profilu Facebook Radia Impuls pod postem konkursowym. Organizator oceni atrakcyjność nadesłanych zdjęć i weźmie pod uwagę również liczbę polubień, jakie zdobędą opublikowane zdjęcia. Dodatkowo, przewidziano nagrody za szybkość dla 10 osób, które jako pierwsze opublikują swoje zdjęcie pod postem konkursowym.

6. Nagrody:

Główną nagrodą w konkursie jest Voucher o wartości 500 zł do wykorzystania w salonie Villaro w Puławach, ul. Zielona 14 – nie ma możliwości wymiany Vouchera na środki pieniężne. Nagrodą za szybkość jest krawat, który należy odebrać po zakończeniu konkursu w salonie Villaro w Puławach, ul. Zielona 14.

7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku i publikację jego dzieła (zdjęcia) na profilu Facebook Radia Impuls oraz na profilu Facebook Villaro. Uczestnik zgadza się również na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z rozstrzygnięciem konkursu oraz umieszczeniem informacji o zwycięzcach.

8. Odpowiedzialność portalu społecznościowego:

Właściciel portalu Facebook nie ponosi odpowiedzialności za organizację konkursu.

9. Postanowienia końcowe:

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu w dowolnym momencie, jednak zmiany te nie mogą naruszać praw uczestników. Wszelkie spory wynikłe w związku z konkursem będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

10. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.