Tag: stołówka szkolna w kazimierzu dolnym

“Kazimierzanka” daje powody do dumy władzom gminy

Gmina Kazimierz Dolny została wyróżniona w konkursie Lubelski Lider Ekonomii Społecznej. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie docenił współpracę władz miasteczka z lokalnymi organizacjami pozarządowymi.