W Opolu Lubelskim działa już stacja wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych

      Możliwość komentowania W Opolu Lubelskim działa już stacja wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych została wyłączona

We wschodniej części naszego kraju rozrasta się system monitoringu radiacyjnego. Zasięg urządzeń, które pomagają kontrolować sytuację, dotarł już do naszego regionu.

Jak informuje Państwowa Agencja Atomistyki, w ubiegłym roku zainstalowano 13 nowych stacji – pięć trafiło na Podkarpacie, jedna na Podlasie, a najwięcej, bo aż siedem, pojawiło się na terenie województwa lubelskiego. Jedna z nowych stacji działa na terenie naszego regionu – w Opolu Lubelskim.

Decyzje w sprawie zagęszczania sieci podjęto oczywiście w świetle tego, co od wielu miesięcy dzieje się na Ukrainie. Działania wojenne, podejmowane przez siły rosyjskie, toczyły się już w pobliżu elektrowni atomowych.

Zadaniem polskich stacji jest wczesne wykrywanie ewentualnych skażeń promieniotwórczych. Jak tłumaczy Agencja, wraz z ilością punktów pomiarowych rośnie tempo reagowania podczas sytuacji kryzysowych. Te poszczególne stacje muszą być od siebie odpowiednio oddalone. Wybierając nową lokalizację, zwraca się również uwagę na ukształtowanie terenu, zalesienie i stopień zabudowania okolicy.

Urządzenia pomiarowe działają przez całą dobę – ich zadaniem jest kontrolowanie poziomu promieniowania jonizującego i wychwytywanie izotopów pochodzenia sztucznego. Już wkrótce pochodzące z nich odczyty będą publikowane w internecie, na stronie Państwowej Agencji Atomistyki.

Źródło informacji i zdjęcia: PAA