Do Kazimierza Dolnego przyjadą ekonomiści z całej Polski

      Możliwość komentowania Do Kazimierza Dolnego przyjadą ekonomiści z całej Polski została wyłączona

W przyszłym tygodniu w miasteczku odbędzie się XXVII Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Wtorek i środa miną pod znakiem słuchania referatów i dyskusji, a w czwartek goście będą też zwiedzać.

Naukowcy z wielu polskich uczelni i ośrodków badawczych przyjadą w tym roku na Lubelszczyznę, żeby omówić aktualne wyzwania dla rozwoju agrobiznesu i obszarów wiejskich. Stowarzyszenie działa od 1993 roku – jego misja to integracja wszystkich środowisk, które wspierają rozwój rolnictwa. Podczas dorocznych spotkań i wymieniania doświadczeń, często rodzą się nowe idee, przedsięwzięcia i pomysły badawcze. Na tegorocznym Kongresie, który odbędzie się w Hotelu Król Kazimierz, w ciągu dwóch dni zostanie wygłoszonych 67 referatów, a w całym spotkaniu ma wziąć udział prawie 140 osób.

We wtorek (7 września) w ramach dwóch sesji plenarnych, przewidziano następujące referaty:

  • prof. dr hab. Wiesław Oleszek – IUNG-PIB w Puławach – 70 lat działalności IUNG w służbie polskiego rolnictwa – szacunek dla tradycji i nowe wyzwania
  • dr hab. Rafał Baum, prof. UP w Poznaniu – Zrównoważony rozwój – próba redefinicji
  • dr hab. Marek Wigier, prof. IERiGŻ-PIB – Pomiar i efektywność pomocy publicznej dla gospodarstw rolnych w okresie członkostwa w UE
  • dr hab. Barbara Gołębiewska, prof. SGGW w Warszawie – Rolnictwo a środowisko – powrót do natury
  • dr Stelios Rozakis – IUNG-PIB w Puławach – Policy impact assessment for the development of bioeconomy in Poland.

W środę (8 września) obrady odbędą się w czterech sekcjach problemowych. Jedna z nich będzie/była prowadzona w języku angielskim. Przewidziano następujące sekcje:

  • Uwarunkowania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce z uwzględnieniem specyfiki regionalnej
  • Czynniki decydujące o funkcjonowaniu rynków rolno – żywnościowych, nowe wyzwania i tendencje
  • Ocena oddziaływania rolnictwa na środowisko przyrodnicze w kontekście rozwoju biogospodarki
  • Challenges for the development of agribusiness and rural areas.

Nie skończy się jednak na teoretycznych dywagacjach: goście wezmą też udział w czwartkowym wyjeździe studyjnym. Zwiedzą między innymi malowniczy Kazimierz Dolny oraz puławską Osadę Pałacowo-Parkową, która od kilku miesięcy ma status „Pomnika Historii”. Poza tym zaplanowano dla nich wizyty w gospodarstwie szkółkarskim w Końskowoli i w Winnicy w Lesie Stockim.

Gospodarzem Kongresu, po raz drugi w historii Stowarzyszenia, został Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Kongres wpisuje się w ramy jubileuszu, jaki obchodzi ta placówka: to 70-lecie jej działalności. Z tej okazji specjalny referat na temat historii i misji Instytutu przedstawi jego dyrektor, prof. dr hab. Wiesław Oleszek.

Gośćmi honorowymi Kongresu SERiA będą przedstawiciele ministerstwa rolnictwa i lokalnych władz samorządowych i instytucji wspierających organizatorów. Wydarzenie objęli patronatem honorowym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego i Starosta Puławski.

Radio Impuls i portal ToNaszRegion.pl są patronami medialnymi wydarzenia.