Jak zdobyć dodatek gazowy?

      Możliwość komentowania Jak zdobyć dodatek gazowy? została wyłączona

Mieszkańcy naszego regionu, którzy ogrzewają swoje mieszkania albo domy gazem, mogą starać się o zwrot podatku VAT związanego z takimi opłatami. A przypomnijmy, że od początku tego roku jego stawka ponownie wynosi 23%.

Tak zwany dodatek gazowy przysługuje osobom, które podały gaz jako główne źródło ciepła, uzupełniając dane w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wykorzystywanie gazu wyłącznie w kuchni, podczas gotowania, nie upoważnia do starania się o ten dodatek.

Dalsze warunki, które trzeba spełnić, wiążą z wysokością miesięcznych dochodów – ponieważ jest to wsparcie dla osób w trudnej sytuacji materialnej. W przypadku ludzi mieszkających samotnie, chodzi o granicę 2100 złotych – natomiast w przypadku rodziny, dochód na jedną osobę nie może przekraczać 1500 złotych. Chcąc złożyć wniosek w ciągu najbliższego półrocza, czyli do końca lipca, trzeba będzie powołać się na dochody osiągnięte w 2021 roku.

Wniosek o refundację podatku VAT trzeba złożyć w ciągu miesiąca od daty otrzymania faktury za gaz. Takie dokumenty będzie można składać przez cały najbliższy rok (aż do końca lutego 2024 roku), a przyjmują je urzędy gmin albo podległe im instytucje. Przykładowo, w Kozienicach należy zwrócić się do Centrum Usług Społecznych. Więcej szczegółów jest TUTAJ.

Źródło informacji: UM w Kozienicach; źródło zdjęcia: baza Pixabay