Klasy wojskowe – wkrótce w Opolu Lubelskim

      Możliwość komentowania Klasy wojskowe – wkrótce w Opolu Lubelskim została wyłączona

Kolejna szkoła w naszym regionie będzie kształcić młodzież, która poważnie myśli o karierze wojskowej. Tym razem chodzi o placówkę edukacyjną w opolskim mieście powiatowym.

Liceum Ogólnokształcące imienia Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim wkrótce będzie realizować program przygotowania wojskowego. Dotychczas prowadzono tam tak zwane klasy mundurowe, które realizowały autorskie programy dydaktyczne – te stanowiły pewną innowację pedagogiczną i nie były nadzorowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. W oddziałach przygotowania wojskowego będzie zupełnie inaczej – tam o treści i metody kształcenia dba właśnie resort – a to ma ważne konsekwencje dla samych uczniów.

Jak podkreśla starosta opolski, Dariusz Piotrowski, nauka w klasie wojskowej to dobre przygotowanie dla tych młodych ludzi, którzy planują karierę wojskową. Po zakończeniu szkolnych zajęć, każdy absolwent będzie mieć status żołnierza rezerwy – będzie mógł wstąpić do czynnej służby albo rozpocząć studia na wyższej uczelni wojskowej.

W oddziale przygotowania wojskowego utworzonego w liceum nadal będzie realizowane kształcenie ogólne, natomiast program szkolenia z przygotowania wojskowego będzie realizowany na dodatkowych zajęciach w oparciu o odrębny ramowy plan nauczania oraz odrębny ramowy rozkład materiału szkolenia.

Dodajmy, że Ministerstwo Obrony Narodowej systematycznie zwiększa limity w sprawie organizowania oddziałów przygotowania wojskowego. Na obecny rok szkolny wydano 115 takich zezwoleń w skali całego kraju. W naszym regionie klasy wojskowe prowadzą Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie oraz Zespół Szkół nr 3 w Puławach. Natomiast absolwenci, którzy chcieliby dalej się kształcić, mogą wybierać później studia na przykład na Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie.

Źródło informacji i zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim