Tag: zus

Byłeś na zwolnieniu chorobowym? ZUS przepyta twoich sąsiadów. Czy na pewno?

Ten pomysł w ostatnich dniach wzbudził wiele kontrowersji, ponieważ takiego rozwiązania nie można było traktować jako zwykłej wymiany informacji pomiędzy urzędami. Dane miałyby być zbieranie także od bliżej niesprecyzowanych podmiotów… Read more »