Wirtualna strzelnica – już otwarta

      Możliwość komentowania Wirtualna strzelnica – już otwarta została wyłączona

„Cel musi zostać zneutralizowany.” Takie polecenie wydawał dzisiaj instruktor strzelectwa w Zespole Szkół numer 3 w Puławach. To właśnie tam znajduje się wyjątkowa sala, w której można wziąć do ręki pistolet albo karabinek.

W puławskim Zespole Szkół nr 3 oficjalnie otwarto dziś wirtualną strzelnicę. To multimedialny system szkolno-treningowy, który umożliwia ćwiczenie obsługi broni palnej, bez korzystania z prawdziwej broni – zastępują ją laserowe symulatory. Prawdziwe są za to odczucia – bo sprzęt imituje dźwięki wystrzałów, a nawet zjawisko odrzutu. Puławska strzelnica pozwala na prowadzenie treningów statycznych, ale też dynamicznych. Można tu oddawać strzały z różnych pozycji: stojącej, klęczącej i leżącej.

Komu posłuży ten nowy obiekt i skąd pozyskano środki na realizację całej inwestycji? Tłumaczy dyrektor Zespołu Szkół nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach, Grzegorz Jabłoński:

 

Z laserowej broni będą korzystali przede wszystkim uczniowie wojskowych klas mundurowych i oddziałów przygotowania wojskowego. Jednak lista beneficjentów obiektu będzie dłuższa. Na mocy umowy zawartej z Ministerstwem Obrony Narodowej, przez 10 najbliższych lat puławska szkoła jest zobowiązana do nieodpłatnego użyczania strzelnicy innym szkołom i organizacjom pozarządowym, które prowadzą działalność w sektorze obronności kraju.